רה ארגון לבעלי נכסים

ניהול נכסים נכון ומיטבי מחייב השקעת מחשבה ומאמצים.

מוטב למי שמחזיק נכסים שונים, למציאת מתווים נבונים להחזקה וניהול הנכסים בזמנים נינוחים, כלומר לא בזמן דחק כאשר נדרש לקבל מימון דחוף ומתגלה כי הנכס אינו מוסדר, או בזמן שמבקשים למכור את הנכס כדי לגוון את ההשקעה או כאשר מבקשים להשקיע באפיק שמניב תשואה גבוהה יותר. בעניין זה נאמר, יפה שעה אחת קודם, וסוף מעשה במחשבה תחילה.

לדוגמא – חברי משפחה שמקבלים בירושה מספר נכסים, תחילה עליהם לבדוק את הרישומים של הנכסים. לעיתים מתגלה שהנכסים לא רשומים בטאבו או במינהל או שמתבררות תקלות אחרות ברישום, ומן הראוי להשלים את הרישום כדבעי. בשלב שני, על היורשים לבחון האם הסדר הירושה הקיים מתאים לצרכיהם. במידה וקיימות הסכמות אחרות בין היורשים לחלוקת העיזבון, רצוי שבסמוך להורשה וטרם רישום הזכויות ע"ש היורשים, ייערך הסכם בין יורשים או שההסכמות תגובשנה באופן משפטי אחר, כגון על דרך הסתלקות מעיזבון וכד'.

במידה ונותרו נכסים משותפים בידי היורשים או ככל שהזכויות מוחזקות בידי מספר שותפים אחרים, יש לבחון כיצד לנהל ולהשביח את הנכסים. יתכן לשקול חתימה על הסכם שיתוף, קידום תכנית בניין עיר ביחס לקרקעות שהתקבלו, התקשרות בהסכמי קומבינציה, בנייה, מכירה לצדדים שלישיים, התקשרות בהסכמי ליווי ומימון. כל אלו מחייבים בדיקות וייעוץ על ידי אנשי מקצוע כדוגמת שמאים, אדריכלים, עורכי דין וכד'. המטרה היא לא לנוח על השמרים אלא לפתח ולמקסם את הזכויות.

במקרים מסוימים ניתן לאגד את הזכויות תחת חברת אחזקות במקום החזקה ישירה בידי פרטיים, דבר שמאפשר ניהול נכסים מורכבים באופן נוח יותר, כאשר בחברה תקנון וחלוקת מניות לסוגים שונים בהתאם לחליפת הצרכים והזכויות הייחודית הנדרשת.

החשיבות של רישום הזכויות במרשמים המקובלים באופן תקין, חתימה על הסכמי שיתוף, הסדרת הזכויות בין השותפים והסרת הערות וחסמים נוספים או התאגדות בחברת אחזקות, מתבטאת גם בניהול נכון ומשביח של הנכסים. ניהול הצופה פני עתיד ושנים קדימה, גם במניעת מצבים בהם נדרשות פעולות פרוצדורליות שלא טופלו מבעוד מועד, והעדרן מעכב מכירה או קבלת מימון בשעה שהזמנים דחוקים, דבר שעלול להפחית את התשואה המתקבלת בזמן אמת.

מובן כי מדובר בתכנון ותהליכים מורכבים ולעיתים ארוכי טווח העשויים לטמון בחובם גם שיקולי מיסוי משמעותיים, ולפיכך יש לבחון כל סוגיה לגופה בהתאם לזכויות ולנכסים הכרוכים והצרכים האינדיבידואליים.

גלילה לראש העמוד