פתרון בעיות וחסמים

במקרים רבים, נכסי נדל"ן משמעותיים עתירי שווי וזכויות משותקים ואינם מניבים את התשואה שניתן היה לצפות לקבלה, בשל חסמים ובעיות מסוגים רבים ומגוונים. החסמים יכולים להיות ריבוי בעלי הזכויות, רישום מורכב ומסובך, חריגות בנייה, ניהול בלתי מיומן, אינטרסים מנוגדים, או החזקות בידי תאגידים מורכבים שניהולם לא מוסדר או לא תקין וכיו"ב.

החסמים משתקים את היכולת למקסם את הזכויות או יכולת ההנאה מהנכסים וללא התגייסות בעלי הזכויות ברובם במטרה למציאת פתרון, השיתוק יכול להמשך שנים, להוליד סכסוכים קשים, ובאופן מצטבר לגרום לנזקים משמעותיים לבעלים.

הפתרון כמובן צריך להיות 'תפור' על פי מידותיו ונסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה. כך למשל, במקרים של החזקות בידי תאגידים, אפשר לבחון מיזוג, פיצול או שינוי מבני אחר, שיביאו לייעול, צמצום הוצאות, חסכון בעלויות מיסוי וניהול מיטבי.

במקרים מורכבים, כאשר האינטרסים מנוגדים, או כאשר כבר יש "דם רע" בין בעלי הזכויות, ניתן למנות עו"ד או רו"ח לכונס נכסים, לא לצורך מימוש הזכויות או מכירתן, אלא כדי "להניע" את הגלגלים, קרי להיות הקטר שעומד בראש התהליך המושך את העגלה התקועה. המינוי נדרש כדי לפעול ללא הסכמת כלל השותפים, היות שהנסיבות לא היו מסתבכות ככל שהייתה הסכמה וכל שותף היה מוכן אף בהעדר כפייה חיצונית 'להכניס' את היד לכיס ולממן את חלקו בתהליכים ההכרחיים, ותוך קבלת הנחיות והוראות מהערכאה המתאימה.

בחלק מהמקרים יש לשאוף להסכם שיתוף מיטבי, הקובע את שיעור חלקו של כל אחד מהבעלים בזכויות, ייחוד הזכויות, וכן מעגן בין הצדדים מנגנונים לקבלת החלטות, קבלת ליווי בנקאי, מינוי גוף לניהול הפרויקט וכד'. במקרים אחרים כאשר מדובר בירושות מורכבות וריבוי יורשים, ניתן לערוך הסכם בין יורשים, שאף הוא מעין הסכם שיתוף, או לחילופין הסכם הפרדות וחלוקת זכויות, הכל כמובן תלוי בנסיבות, בטיב הזכויות, בשיקולי מיסוי וברצון האינדיבידואלי של היורשים.

קיימות נסיבות בהן הדרך היחידה היא מימוש ומכירה החוצה, כלומר לצד שלישי, או יצירת מנגנון במבי (BMBY- BUY ME BUY YOU) כאשר לכל צד אפשרות לרכוש את הצד השני במחיר גבוה יותר. באופן זה הנכס עובר לידיים חדשות ובעלי הזכויות המממשים נהנים מסך התמורה, או שאחד הצדדים יוצא מהמשוואה והצד הנותר מקדם את הזכויות, באופן בלעדי ללא המעמסה שהנה תולדה של חוסר הסכמות והעדר שיתוף פעולה החוסמים את מקסום וקידום הזכויות.

גלילה לראש העמוד