סוגי שותפויות במקרקעין

קיימים סוגים שונים של שותפויות במקרקעין, ברמות תחכום שונות ומגוונות, בהתאם לסוג השותפות והעניין.

כאשר דירה מצויה בבעלות בעל ואישה, בפועל הדירה בבעלות משותפת. למעשה, כאשר הזכויות בנכס נדל"ן מכל סוג אינן בבעלות יחיד, בפנינו שותפות.

לדוגמה, כאשר שלושה ילדים יורשים שטח מקרקעין שהיה בבעלות הוריהם, אותם יורשים הופכים לשותפים בזכויות בקרקע.
בעלי דירות בבניין משותף הנם שותפים במקרקעין. השותפות מוסדרת כך שכל דירה מהווה יחידת נדל"ן בבעלות נפרדת, ואילו הרכוש המשותף, כגון חדרי המדרגות, החצר, הגג וכיו"ב, מצויים בבעלות משותפת של בעלי הדירות. מערכות יחסים אלו נשלטות על ידי חוק המקרקעין, וכן מסמכי הבית המשותף לרבות התקנון והתשריט.

כאשר מוקמים על חלקה אחת שני בתים צמודי קרקע, בעלי הבתים הנם שותפים בזכויות בחלקה, ועליהם להסדיר בהסכם שיתוף ביניהם את חלוקת השטחים, השבילים וזכויות הבנייה. מומלץ לרשום את הסכם השיתוף בטאבו, כדי שיחייב את כלל הרוכשים הפוטנציאליים.

כאשר חטיבת קרקע גדולה מצויה בבעלות של מספר רב של יחידים, שזכויותיהם נכללות בתוכנית איחוד וחלוקה, בעלי הזכויות מקיימים בינם לבין עצמם שותפות, עליה חלים מגוון הוראות ודינים, כגון טבלת האיזון והחלוקה וכן תשריט והוראות התב"ע, כמו גם רישום הזכויות בטאבו וכיו"ב.

קבוצת רכישה – חברי קבוצת רכישה לרוב רוכשים במאוחד מגרש להקמת בניין מגורים או בניין מסחרי למשרדים, דירות נופש וכד'. חברי הקבוצה מאוגדים באמצעות הסכם שיתוף הכולל הוראות בדבר חלקם היחסי של חברי הקבוצה בסל הזכויות, הוראות בדבר התכנון וההקמה של הפרויקט, הליווי הפיננסי ועוד.

תאגיד מקרקעין – התאגדות והחזקה במניות חברה אשר בבעלותה נכסי נדל"ן, שאין לצידה פעילות עסקית מהותית, מהווה אף היא מסגרת להחזקה משותפת בנכסי נדל"ן, כגון חברה הרוכשת זכויות במגרש להקמת תחנת דלק. לצורך הדוגמא, החברה בבעלות מספר יזמים או מחזיקים. השיתוף בתאגיד נבנה משיעור ההחזקה במניות, הסכם המייסדים בין מקימי התאגיד, תקנון התאגיד, דיני המיסוי, סוגי המניות וכן טיב הזכויות המוחזקות על ידי התאגיד במקרקעין הרלבנטי.

קרן השקעות בנדל"ן – ידועה גם כקרן ריט, קרן להשקעות במקרקעין, במונחה האנגלי REIT – Real Estate Investment Trust, בבעלות פרטית או ציבורית, אף היא למעשה שותפות בנכס מקרקעין, שתכליתה השקעה בנאמנות בנכס מניב. הקרן מגייסת הון מן המשקיעים הפרטיים או המוסדיים, ומשקיעה אותו ברכישת נכסי מקרקעין, לטובת אחזקה בנכסים הללו ומימוש שלהם באמצעות גביית דמי שכירות, לתקופה מוגבלת ועד למכירת הנכס בתשואה רצויה.

לרוב תשקיע הקרן בנכסים מסחריים ותעשייתיים, או בנייני דירות בהתאם לאופי הקרן, ולעיתים קרובות ההשקעה היא ב -מולטי- מבנים בעלי כמות גדולה של יחידות להשכרה, דוגמת: קניונים, מרכזים מסחריים פתוחים, בנייני דירות, בנייני משרדים ומתחמי הייטק ועוד. לרוב רכישת הנכסים המניבים נעשית במטרה להשכיר את הנכסים לתקופה ארוכה בסכום שכירות ידוע מראש, או למכירה בתשואה מיטבית.

גלילה לראש העמוד