רכישת זכות חכירה בחלקת המגורים

זכויותיו של בעל הנחלה במקרקעי הנחלה הן לרוב זכויות בר רשות. באופן היסטורי, רשות מקרקעי ישראל החכירה את מקרקעי המושב ואת הנחלה לסוכנות היהודית, הסוכנות היהודית הרשתה לאגודת המושב ותושבי המושב להשתמש במקרקעי הישוב והנחלות הכלולות בו – אלו הן זכויות בר הרשות. ההסכם בו נערכו הזכויות מכונה "ההסכם המשולש" כלומר הסכם בין רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) + הסוכנות היהודית + אגודת המושב. חלקם של המושבים התקשר עם רמ"י בהסכם דו צדדי, הסכם המבטל את ההסכם המשולש שקדם לו.

בעל נחלה שזכויותיו נגזרו מ'ההסכם המשולש' זכה לזכויות מגבילות. כך למשל קיימת חובה לרצף דורי בנחלה, דהיינו בעל הנחלה חייב להתגורר בה בבית המרכזי, בית קטן נוסף בשטח של כ- 50 מ"ר מיועד להוריו של בעל הנחלה, ובית נוסף אמור לשרת את הבן הממשיך.
בעל הנחלה אינו יכול להוריש את הנחלה לכל בניו, אלא לבן אחד בלבד הלוא הוא הבן הממשיך.
במכירת הזכויות במשק היה מוטל חיוב הקרוי דמי הסכמה, בשיעור של 33% ומע"מ משווי הנחלה בניכוי המחוברים (שווי הבנוי כגון בתים רפתות וכד').

המגמה הרווחת כיום היא להביא את בעלי נחלות לעבור ממשטר בר רשות, המהווה משום זכות נחותה, למשטר חכירה לדורות, שמשמעותו התקשרות ישירה בין בעל הנחלה לרמ"י, ללא שיתוף אגודת המושב והסוכנות היהודית. בהסכם החכירה נקבעות זכויותיו של בעל המשק מול רמ"י, ובין היתר נקבעת תקופת החכירה. לעת עתה, ניתן לרכוש ולהתקשר בהסכם לחכירת הזכויות בחלקת המגורים בלבד, בעוד שבחלק החקלאי של הנחלה נותרות זכויות בר רשות.

כדי לקבל זכויות חכירה, יש לעבור את אחד ממסלולי ההסדרה:

  1. מסלול ראשון – תשלום של 3.75% מערך חלקת המגורים בצירוף מע"מ;
  2. מסלול שני – תשלום 33% מערך חלקת המגורים בצירוף מע"מ;

כניסה למסלול הראשון בתשלום 3.75% מקנה את הזכויות הבאות:

  • זכות למגורים בבנייה נמוכה בלבד, בגודל של עד 375 מ"ר בכפוף לתכנית תקפה.
  • ביטול הדרישה לרצף בין-דורי והתרת בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו.
  • פיצול מגרש יתאפשר תמורת תשלום השלמה לשיעור של 33% משווי המגרש המפוצל;

כניסה למסלול השני בתשלום 33% מקנה את הזכויות הבאות:

  • רכישת כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות למגורים בבניה נמוכה בלבד בחלקת המגורים.
  • ביטול הדרישה לרצף בין – דורי והתרת בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו.
  • בעת העברת זכויות – פטור מתשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים.
  • פטור מתשלום בגין פיצול מגרש/ים למגורים בבניה נמוכה בלבד.

.

 

גלילה לראש העמוד