קבוצות רכישה

במציאות הכלכלית המורכבת והיקרה בישראל, רבים מתקשים להגיע לנכס נדל"ן או לדירת מגורים, ומחפשים פתרונות יצירתיים להפחתת הנטל הכרוך ברכישתם. אחד הפתרונות שהיה נפוץ בעבר, אשר כיום האטרקטיביות שלו פחתה, הוא התארגנות באמצעות קבוצת רכישה, המכונה כיום – קבוצת קונים, לרוב בשל שיקולי מיסוי.

קבוצת רכישה הנה התארגנות של מספר חברות או אנשים פרטיים שמטרת כל אחד מהם היא לקבל בסופו של יום "מוצר מוגמר", דהיינו דירת מגורים או נכס מסחרי כגון משרד עסקי, או דירת נופש וכיו"ב. הללו, מתקשרים זה עם זה במערכת הסכמית כדי להסדיר את מערך הזכויות והחובות של כל אחד מחברי הקבוצה. בין חברי הקבוצה נערך הסכם שיתוף, הקובע מה מטרת הקבוצה, מה חלקו היחסי של כל אחד מחברי הקבוצה בקרקע או בנכס העתיד להירכש, כיצד יתקבלו החלטות בקבוצה. כמו כן, ההסכם קובע מנגנון לבחירת נציגות וכן בחירת חברה לניהול התהליכים המתבקשים ברכישת הנכס, תכנונו, קבלת ליווי בנקאי ובניית הפרויקט.

בעבר, רכישת קרקע באמצעות קבוצת רכישה הייתה זולה מרכישתה על ידי קבלן או יזם, היות שהקבלן / יזם חויב במע"מ ואילו קבוצת הרכישה אשר נחשבה לקבוצת אנשים פרטיים הייתה פטורה מתשלומו. בעקבות שינוי חקיקה נקבע כי קבוצת רכישה שיש לה גורם מארגן תחויב במע"מ ברכישת המקרקעין. בנוסף, ביחס לפרויקט מגורים, הוטל על יחידי הקבוצה חיוב מס רכישה על מלוא ערכה של הדירה שעתידה להיבנות, על אף שבשלב הראשון נרכש על ידו חלק יחסי במקרקעין בלבד.

כדי שלא להיחשב לקבוצת רכישה ואגב כך שלא להתחייב במע"מ ומס רכישה גבוה, לא מקובל כיום להיעזר בגורם מארגן; רוכשים שעורכים הסכם שיתוף לבנייה משותפת נחשבים לרוב לקבוצת קונים אשר פועלת באופן משותף באמצעות הנציגות לקידום הפרויקט.
היתרונות בקבוצת רכישה או קבוצת קונים הם פעילות מעין יזמית, שמטרתה הקמת פרויקט משותף כדוגמת בניין משרדים, בניין מגורים, או מרכז לוגיסטי וכדומה. פרויקט מעין זה לא יכול היה להתבצע על ידי היחידים אילו בחרו לפעול באופן עצמאי ובלתי תלוי, ורק ההתאגדות הקבוצתית מאפשרת את קיומו. חברי הקבוצה פועלים באופן אוטונומי למימוש המטרה, באופן זה נחסך הרווח היזמי, והתוצאה היא חיסכון אחוזים ניכרים והפחתה ניכרת בעלויות.

לצד היתרונות מתקיימים חסרונות רבים, קיימות דוגמאות מרובות של קבוצות רכישה שהסתבכו, שהפרויקט שלהם נתקע. אנשים שסברו כי "רכשו" דירת מגורים זולה, מצאו עצמם בפרויקט שלא מתקדם, המתעכב בשנים רבות, ובסופו של יום לא עלה בידם לחסוך דבר, ולעיתים אף נותרו לאחר ההשקעה ובלי הנכס הבנוי.

החיסרון נובע מהעדר "קבלן", דהיינו העדר גוף שהתחייב לביצוע הפרויקט תוך הגדרת מועדים וזמנים לסיום ומסירת הנכס. במידה והנכס היה נרכש מלכתחילה מקבלן, היו הרוכשים זכאים גם לפיצוי בגין איחורים וגם לקבלת בטחונות בדמות ערבויות חוק המכר, בגין כספים ששולמו על ידם במהלך הדרך.

לסיכום, התקשרות בקבוצת רכישה או קבוצת קונים הינה נושא מורכב שטומן בחובו יתרונות לצד חסרונות, אותם יש לשקול בכובד ראש באמצעות אנשי מקצוע בטרם ההתקשרות.

גלילה לראש העמוד