עסקאות מסחריות על מכלול גווניהן השונים

נראה כי מגוון ההתקשרויות וההסכמים העסקיים – מסחריים הוא רחב וכל עסקה בעלת גוון וייחודיות משלה. עם זאת קיימים קווים מנחים ודומים להתקשרויות מסוגים מסוימים שניתן להצביע עליהם, כגון:

  • הקמת חברות, שותפויות ומיזמים.
  • עריכת הסכמיי מייסדים, הסכמיי שותפויות והסכמי השקעה. במסגרת הסכמי השקעה ו/או רכישת חברות נערכת בדיקות נאותות (Due Diligence) עבור המשקיעים והחברות המעורבים, וזאת בשיתוף רואי חשבון, שמאים וכיו"ב.
  • רכישת פעילות של חברות, ועריכת הסכמים מסחריים שונים.
  • גיוסי הון עבור חברות, עסקאות ומיזמים, עריכת הסכמי לווי פיננסי לקבלת אשראים שונים, העמדת בטוחות במגוון צורות כגון שיעבוד נדלנ"י, שיעבודי מניות וכד'.
  • עסקאות מיזוג או רכישה (M&A) וזאת בדרכים מגוונות, בין היתר מיזוג (רגיל או הופכי), הסכם לרכישת מניות (Share Purchase Agreement) או -SPA שינוי מבנה בפיקוח בית המשפט (מכוח סעיף 351 לחוק החברות), הצעת רכש (מלאה/חלקית) וכיו"ב.
  • התקשרות להקמת מיזמים תעשייתיים – מסחריים באדמות קיבוצים ומושבים שעברו שינוי יעוד מחקלאות, בהקמת תאגיד משותף, ותחת מטריית ההוראות של רמ"י.
  • הסכמים לביצוע עבודות קבלניות.
  • ליווי דרגי הניהול ואורגנים אחרים בחברה בפעילות השוטפת, והתקשרויות אופייניות לפעילות התאגידים לרבות הסכמי עבודה וקבלנות, הסכמי ספקים, הסכמים עם קבלני ביצוע וכיו"ב.

הפעילות המסחרית הנה מגוונת ורחבה, מהווה את התשתית להתפתחות המשק בכללותו, ומבטאת אינטרסים רחבים של תאגידים ופרטיים. המארג המשפטי מאפשר שמירה על האינטרסים, ביצוע השקעות נבונות ומובטחות וקידום התהליכים העסקיים המורכבים על כלל גווניהם.

 

 

 

גלילה לראש העמוד