מיזוגים ופיצולים

במקרים מסוימים, לנוכח חיי המסחר, שינויי שוק וצרכים עסקיים, ומתוך מגוון סיבות עסקיות ומסחריות, נערכים שינויי מבנה בתאגידים, כגון פיצול או מיזוג, ובמקרים אחרים העברת נכסים לחברה על ידי יחיד בתמורה לקבלת מניות.

 • מיזוג – מיזוג הוא איחוד שתי חברות לחברה אחת או מיזוג שתי החברות לחברה שלישית חדשה; במסגרת המיזוג חברה אחת מעבירה את כל נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה לחברה אחרת – החברה הקולטת.
 • פיצול – פיצול חברות הוא תהליך הפוך למיזוג. בפיצול, חברה שהייתה ישות משפטית אחת, מתפצלת לשתי חברות או יותר. בתהליך הפיצול נוצרת ישות משפטית חדשה אשר קולטת נכסים מסוימים והתחייבויות מסוימות של החברה המתפצלת. מאזן החברה המתפצלת נחלק בין החברה הקיימת לבין החברה החדשה.

לשינויי מבנה יש יתרונות משמעותיים לתאגידים המשתתפים:

 • יתרון מבחינת הגודל;
 • חיבור משאבים, כגון ידע, פטנטים, לקוחות משותפים – לרוב בין חברות זרות;
 • צמצום וחסכון במשאבים וכוח אדם – לרוב בין חברות קשורות;
 • פיתוח עסקים חדשים;
 • הרחבת שירותים ומוצרים, מתן פתרון כולל ללקוח;
 • הפיכת השקעה לנזילה באמצעות מיזוג לתוך שלד בורסאי או חברה ציבורית;
 • גיוס משקיעים חדשים לפעילות ספציפית;
 • התמודדות טובה יותר בתחרות מול צדדים שלישיים;
 • ארגון בקבוצת חברות, הפרדת ישויות כלכליות לפי תחומי פעילות;
 • קיזוז הפסדים;

מיזוג הוא מיזוג מרצון של שתי חברות בתנאים שווים באופן כללי לישות משפטית אחת חדשה. החברות שמסכימות להתמזג שוות בערך מבחינת גודל, לקוחות והיקף הפעילות. מסיבה זו, משתמשים לפעמים במונח " מיזוג של שווים ". רכישות, בניגוד למיזוגים , בדרך כלל לא מרצון וכרוכות בחברה אחת שתרכוש אקטיבית את החברה האחרת.

מיזוגים נעשים לרוב כדי להשיג נתח שוק, להפחית עלויות תפעול, להתרחב לטריטוריות חדשות, לאחד מוצרים משותפים, להגדיל הכנסות ולהגדיל את הרווחים – כל אלו אמורים להועיל לבעלי המניות של החברות. לאחר מיזוג, מניות החברה החדשה מחולקות לבעלי המניות הקיימים בשני העסקים המקוריים.

מיזוגים או פיצולים יוצרים חבות במס, במסגרת המיזוג למשל מועברים נכסים מחברה אחת לחברה אחרת. במישור הקנייני מדובר במכירה של זכויות, על אף שמהותית אין המדובר במכירה אמיתית אלא כאמור רעיונית בלבד. המכירה יוצרת אירוע מס ולעיתים מדובר אף באירוע מס רחב מימדים. כללי מס הכנסה השתכללו לאורך השנים ויצרו הוראות מיוחדות להקלה על המעורבים. רשויות המיסוי מכירים בכך כי מיזוגים ופיצולים ושינויי מבנה כאלו ואחרים הנם כלי מצוין להתפתחות המשקית, לכן במקרים רבים ניתנים פטורים לאותם מהלכים מבניים.

התנאים המרכזיים לקבלת פטור ממס במיזוג או פיצול –

נדרשים שני תנאים בסיסיים- תנאי ראשון שהמיזוג נעשה לצורך תכלית עסקית וכלכלית, כלומר שהמיזוג לא מסתיר פעולה מלאכותית שמטרתה העיקרית היא חיסכון במס. יש להראות שהמיזוג נעשה לתכלית עסקית וכלכלית, שיש במיזוג הזה צורך כלכלי אמיתי וממשי. בנוסף צריך להוכיח שאין הימנעות ממס בלתי נאותה. בנוסף נדרשים תנאים נוספים ביחס להתנהלות עתידית, כגון הגבלה על מכירת מניות לתקופה מסוימת, הגבלה על מכירת הנכסים שהועברו לחברה הקולטת וכיו"ב, כדי לוודא שבאמת נעשה מהלך כלכלי אמיתי ולא דרך עוקפת מס.

גלילה לראש העמוד