מבוא מקרקעין

המקרקעין והנדל"ן הוא תחום רחב הכולל בחובו נושאים רבים ומגוונים.

חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, מאגד את הוראות הבסיס הדנות בתחום הנדל"ן והמקרקעין, חוק זה מסדיר את הזכויות והחובות של בעלי מקרקעין, ועוסק גם בהסדרת היחסים והזכויות בבתים משותפים, כולל כללים לניהול הבית המשותף. החוק עוסק בהסדרת עסקאות מכירה, רכישה, שכירות, זיקת הנאה רישום הערת אזהרה ועוד.

בחוק המקרקעין נקבעה דרישת הכתב בעסקאות מקרקעין – מאחר ועסקה במקרקעין נתפסת כעסקה מהותית ובעלת ערך רב, חלה דרישת הכתב בעסקאות מסוג זה מכוח סעיף 8 לחוק. החוק אף קובע כי זכות אינה נחשבת כזכות במקרקעין, אלא לאחר סיומה ברישום בלשכת רישום המקרקעין.

עסקאות במקרקעין כוללות רכישה ומכירה של דירות יד שנייה, דהיינו דירות קיימות ובנויות, וכן דירות יד ראשונה, לרוב דירות הנרכשות מחברה קבלנית / יזמית, דירות 'על הנייר', כלומר דירות שטרם נבנו ויש לבחון היטב את מצבן המשפטי טרם הרכישה. לעניין זה, חוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973 ו- חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, חולשים על הגנת זכויות רוכש ברכישת דירה מקבלן.

בשנים האחרונות, שוק הנדל"ן עוסק באופן נרחב בהתחדשות עירונית, הן בהתקשרויות מסוג תמ"א 38 והן עסקאות של פינוי בינוי. ליווי עסקאות מסוג זה דורש התמחות והתמקצעות מיוחדת וכן אורך נשימה וסבלנות, היות שמדובר בעסקאות שמקודמות לאורך שנים, כאשר לא תמיד פרויקטים אלו זוכים לתמיכת הרשות המקומית וקידומן וביצוען מורכב מאד.

בבחינת עסקה במקרקעין חשוב להבין את מהות הזכויות – האם המדובר בבעלות, חכירה, שכירות וכיו"ב. מובן כי ההוראות, הנוהלים וכללי המיסוי משתנים בהתאם למהות הזכויות. כך למשל, כאשר מדובר במשק המצוי במושב, לרוב המדובר בזכויות בר-רשות של בעל המשק, כאשר יש לבחון את "אגד" הזכויות הן ברמ"י (המינהל) הן באגודת המושב והן בסוכנות היהודית.

מיסוי עסקת מקרקעין אף הוא נושא מורכב הדורש הבנה פרטנית ומעמיקה של התחום. בעניין זה סוף מעשה במחשבה תחילה – שיקולי מיסוי הנם חלק מרכזי בכל עסקת נדל"ן, ויש לבחון היטב את השלכות המיסוי הרלבנטיות והחלופות המיסויות על פי דין, האפשריות בעסקה בשלב המקדמי לניהול המשא ומתן, בוודאי בטרם חתימת הסכם ההתקשרות.

לסיכום, תחום המקרקעין הנו מקיף וסבוך, עסקת מקרקעין הנה פעולה מורכבת ויקרה מאד, ולפיכך מן הראוי להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום עוד בשלבי החשיבה ותכנון העסקה.

גלילה לראש העמוד