מבוא דיני עבודה

תחום דיני העבודה מסדיר בתוכו מספר נושאים חשובים אשר נוגעים בכולנו בשגרת היום יום.

דיני עבודה, או משפט העבודה, עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה בשלל תחומים ובניהם, קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, מערכת היחסים החוזית בין העובד לבין המעביד והסדרת היחסים לפי החוזה בין הצדדים.

הצורות לביצוע שירותי עבודה:

  1. שכיר – עובד בחברה המקבל תלוש משכורת.
  2. קבלן עצמאי (פרילנסר)- נותן חשבונית ופותח תיק במס הכנסה ובמע"מ.
  3. חברה – עובד קבלן כ"א/שירותים.

דיני עבודה חלים על עובדים שכירים בלבד, ואינם חלים על עצמאים או פרילנסרים.

לדיני העבודה יש כמה מטרות:

  1. חיבור בין דיני עבודה לחופש העיסוק וכבוד האדם – זכות העובד להבטחת קיומו בכבוד.
  2. מימוש חוק הקניין – דיני עבודה באים לבלום את הכוח שיש למעסיק כנגד העובד בנוגע לקניינו.
  3. שמירה על השוויון – צמצום פערי הכוחות וביטול נקודת הפתיחה של המעביד.
  4. ביטוח לאומי – האזרחות מקנה לעובד זכויות אזרחיות חברתיות במטרה לשמור על כבודו.

לדיני עבודה ניתן יחס מיוחד מפאת קיומה של חזקת אי שוויון בין עובד למעביד. בנוסף, חוזה בין עובד למעביד יוצר יחס "רגשי" וארוך טווח.

דיני עבודה מנסים לפתור את נק' החולשה של העובד בדרכים מספר. ראשית, ע"י חוקי מגן קוגנטיים עליהם אין להתנות או לוותר, דוגמת שכר מינימום, דמי הבראה, פיצויים וכד'. שנית, ע"י משפט העבודה הקיבוצי והקמת ארגוני עובדים. שלישית, ע"י התערבות חוזית כגון בטלות סעיפים והוראה מיטיבה גוברת.

על כן, דיני העבודה תופסים מקום מרכזי בחיי הציבור, כאשר מטרתם העליונה היא הגנה על הזכות הקניינית של העובד וצמצום את פערי הכוחות שבינו לבין מעסיקו.

גלילה לראש העמוד