ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך זהו כלי משפטי המאפשר לבגיר מעל גיל 18 לתכנן מראש איך ועל ידי מי יטופלו ענייניו הרכושיים, הרפואיים והאישיים, כאשר לא יהיה מסוגל "להבין בדבר", כהגדרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, קרי, כאשר מצבו הקוגניטיבי לא יאפשר לו לקבל החלטות בענייניו ולנהלם כמקודם.

לפני כניסתו לחיינו של ייפוי הכוח המתמשך בשלהי שנת 2016, הכלי המשפטי העקרי שהסדיר את מצב העניינים הזה היה האפוטרופסות. אדם שהפך לבלתי כשיר הוכרז על ידי בימ"ש כחסוי, בדרך כלל לבקשת בן משפחה, ומונה לו אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש אשר היה נתון לפיקוח האפוטרופוס הכללי. לרצונו של החסוי, הן לגבי זהות האפוטרופוס והן לגבי האופן בו הוא מעוניין שיטופלו ענייניו, לא הייתה כמעט שום השפעה על ההחלטות שהתקבלו בענייניו. כך קרה, שמרגע שאיבד האדם את כשירותו אבדה לו כמעט כל שליטה על חייו.

יתרה מכך, משפחתו, אשר עד אותו מועד התנהלה באופן עצמאי, מרגע שהפך לחסוי, נאלצת להתמודד עם הפיקוח של האפוטרופוס הכללי ולשאת בנטל של הגשת דוחות שוטפים על מצב החסוי ופרטה לגבי נכסיו. טרחה זו מתווספת לקשיים הנפשיים והאחרים שעמם מתמודדת המשפחה בעקבות מצבו הרפואי של החסוי.
ייפוי הכוח המתמשך, נותן מענה לרבים מהקשיים הללו ובהתאם לעקרונות כבוד האדם וחירותו, מחזיר לאדם את הכוח לעצב את חייו כרצונו גם בתקופה בה נפגע כושר השיפוט שלו. במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, יכול האדם, בעודו כשיר, להביע את רצונו לגבי האופן בו הוא מעוניין שינוהלו ענייניו כשכבר לא יהיה כשיר, לרבות, לקבוע מנגנוני קבלת החלטות ככל שיש יותר ממיופה כוח אחד וכן מנגנוני פיקוח המותאמים לנסיבות המשפחתיות שלו.

עם זאת, מיופה הכוח אינו בעל סמכות בלתי מוגבלת. חוץ מהמגבלות שקבע הממנה בייפוי הכוח המתמשך, החוק מגדר את סמכותו וקובע כי ישנם עניינים בעלי אופי אישי, בהם מיופה הכוח לעולם לא יוכל להיכנס בנעלי הממנה, כגון: הצבעה בבחירות, קביעת מוטבים, עריכת צוואה ועוד. בנוסף, ישנם עניינים, בעלי השלכות כלכליות משמעותיות, בהם נדרש מיופה הכוח לאישור בית משפט מראש ואין די בסמכות שהעניק לו הממנה במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. על העניינים האלו נמנים: עסקה במקרקעין (למעט, השכרה שלא חל עליה חוק הגנת הדייר), הסתלקות מחלק או מנה בעיזבון, פעולות משפטיות ששוויון עולה על 500 אלף ₪, משיכת כספים מקופת גמל בתנאים מסוימים ועוד.

בניגוד למה שניתן לחשוב, ייפוי כוח מתמשך אינו רלבנטי רק לעת זקנה, כאשר יש ירידה קוגניטיבית ונטייה לחלות בדמנציה או אלצהיימר, אלא גם לצעירים במצבים שונים בחיים. כך למשל: צעירים הלוקים במחלה שעלולה לפגוע בכשירות שלהם או העומדים בפני פרוצדורה רפואית הטומנת בחובה סיכון כזה, מתמודדי נפש שסובלים ממצבים אקוטיים חוזרים ונשנים במהלכם הם אינם מסוגלים לקבל החלטות ולנהל את ענייניהם, בעלי נכסים שמעוניינים להבטיח שהונם מופקד בידיים טובות ומנוהל בהתאם להנחיותיהם על ידי גורם שהם סומכים עליו, אנשים עם רקע משפחתי מורכב ורגיש שדורש הסדרה פרטיקולרית כדי להימנע מסכסוך משפחתי עתידי, בעלי הון שרוצים לתכנן העברה בין דורית מושכלת של הונם, ובאופן כללי – כל מי שמעוניין להשיג שליטה על חייו גם במצב של אובדן כשירות.

ייפוי כוח מתמשך מוסמך לערוך רק עורך דין שעבר הסמכה מיוחדת לכך. הנוסח אינו גנרי ויש לתפור לכל לקוח את החליפה המתאימה לרצונותיו ולאילוצים הפרטיקולריים הנובעים מנסיבות חייו. כמו כן, המסמך חייב להיות בר יישום על מנת שיתקבל ללא קושי אצל הרשויות וגופים שונים באופן שיחסוך את הצורך בפניות תכופות לבית המשפט. במשרדנו, שלושה עורכי דין המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

 

גלילה לראש העמוד