פטור מהיתר בבניית ממ"ד – הוראת שעה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

לנוכח המצב הביטחוני אליו נקלעה מדינת ישראל מאז ה – 7.10.23, ומלחמת "חרבות ברזל" שבאה בעקבותיה בלחימה מול החמאס בדרום והחיזבאללה בצפון, הכוללת מתקפות הטילים ממושכות על העורף, ובשל העובדה כי בתים ובניינים מרובים הנם ללא מרחב מוגן זמין, נעשו מאמצים לחקיקה מואצת ומזורזת להקלה על ההוראות המאפשרות בניית ממ"ד בהליך מזורז במקרים מסוימים.

ביום חמישי, 26.10.23 פורסמו תקנות התכנון ובנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), (הוראת שעה) התשפ"ד – 2023;

התקנות עוסקות בשני סוגי מבנים:

  • יחידת דיור בבנייה נמוכה – יחידת דיור שאין לה מרחב מוגן דירתי, במבנה שאינו עולה על שתי קומות מעל פני הקרקע.
  • יחידת דיור צמודת קרקע – יחידת דיור שאין לה מרחב מוגן דירתי, ושאין מעליה או מתחתיה יחידת דיור נוספת.

על פי תקנות אלו הקמת ממ"ד שאינו עולה על 20 מ"ר אינו דורש היתר בנייה.

הבקשה צריכה להיות מוגשת להגנה אזרחית (להלן: הג"א) טרם תחילת ביצוע העבודה, לפי התנאים של הג"א בהתאם למפרטים הרלוונטיים. ההגשה נעשית באופן מקוון באמצעות אדריכל ובאישור מהנדס מבנים רשום, שיאשרו כי הבקשה עומדת בכל התנאים הקבועים בתקנות התכנון והבנייה והמפרטים. הג"א תבדוק את הבקשה ותודיע תוך 14 יום על קבלת הבקשה או דחייתה.

לאחר בניית הממ"ד יש למסור הודעה לרשות התכנון המוסמכת, על טופס ייעודי לכך המפורסם באתר מנהל התכנון.
ההליכים המזורזים להקמת ממ"ד בפטור מהיתר בניה נכונים גם ביחס למגזר החקלאי, והנם פטורים מקבלת אישור רמ"י ותשלום דמי היוון.

רשות מקרקעי ישראל פרסמה הודעת דוברות ברוח דומה ולפיה:

"רשות מקרקעי ישראל מבקשת להדגיש כי לא יידרש אישור הרשות ותשלום דמי היתר בבניית ממ"ד עד לשטח 20 מ"ר בכל הארץ, כמפורט בסעיף (5)5.5.49 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל."

תוקף התקנות הללו הוא שנה מיום פרסומם – דהיינו עד אוקטובר 2024.

גלילה לראש העמוד