הקמת חברות והסכמי מייסדים

הקמת חברה בע"מ –

כל אדם או מספר בני אדם, רשאים להקים חברה שמטרתה ביצוע פעילות עסקית שאינה בניגוד לחוק, אינה בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנות הציבור.
על פי חוק החברות, חברה בע"מ היא סוג של התארגנות עסקית לשם הפקת רווחים ו/או ניהול עסקים המוגדרת כישות משפטית עצמאית, המופרדת מבעלי המניות (בעלי החברה).
בשונה משאר סוגי החברות, חברה בע"מ מקנה למייסדיה אחריות מוגבלת, וזאת כדי לעודד יזמים להקים פרויקטים כלכליים התורמים לצמיחת המשק. הגבלת האחריות מונעת מבעלי המניות הפסדים כלכליים אישיים במצב בו החברה תקלע למשבר שיוביל לפירוקה. הוראות החוק הרלוונטיות מצויות בחוק החברות, תשנ"ט-1999, בתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס- 1999 ובתקנות החברות (אגרות), תשס"א- 2001.

בשלב הראשוני של הקמת חברה, יש לבחור את שם החברה, להגדיר את מקום מושבה, למנות דירקטורים, להכין הסכם מייסדים (אופציונלי) ולנסח תקנון חברה.
שלב רישום החברה ברשם החברות כולל הגשת טופס בקשה לרישום חברה (טופס 1), בצירוף לתקנון, לטופס הצהרת בעלי המניות וטופס הגשת מסמכים לרישום חברה. כמו כן, על בעלי החברה לשלם אגרת רישום חד פעמית לרשם החברות. בסיום תהליך הרישום, החברה מקבלת מספר ח. פ. (חברה פרטית).
שלב פתיחת התיקים במוסדות המדינה כולל רישום החברה ברשויות המע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה.

הסכם מייסדים –

הסכם מייסדים (Founder's Agreement) הוא חוזה עליו חותמים שותפים ויזמים המעוניינים לחבור יחד במסגרת פעילות עסקית משותפת, כמו הקמת חברת סטרטאפ. לחוזה תוקף משפטי והוא נועד למנוע מחלוקות עתידיות בשלבים מתקדמים ומורכבים יותר בחיי החברה, על כן חשוב להסדיר אותו כבר בשלבים מוקדמים, טרם הקמת החברה בפועל.

מאחר שהסכם מייסדים הוא חוזה המסדיר את היחסים בין הצדדים או השותפים בחברה, עליו לכלול פירוט והסדרה של מנגנונים הנוגעים לניהול החברה, חלוקת תפקידים, שמירת זכויות המייסדים, אופן חלוקת הנכסים במקרה של פירוק או היפרדות וכדו'. בעת עריכת ההסכם, חשוב לבחון ולציין גם את מיקום הקמת החברה, שצפוי להשפיע על חבויות מס ורגולציה וכן לוודא שאין סתירות למול ההסדרים הקבועים בתקנון החברה, הנוגע לכלל בעלי המניות.

גלילה לראש העמוד